Mondial Gifts deel van United Nations Global Compact
Mondial Gifts deel van United Nations Global Compact - mondialwhite

Mondial Gifts deel van United Nations Global Compact

De UNGC doet een oproep aan bedrijven om hun strategieën en maatregelen af te stemmen op de universele principes inzake mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie , en maatregelen te nemen om de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

UNITED NATIONS Global Compact (UNGC)

De UN Global Compact (UNGC) doet een oproep aan bedrijven om hun strategieën en maatregelen af te stemmen op de universele principes inzake mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie (UN Global Compact Principles), en maatregelen te nemen om de duurzame ontwikkeling te bevorderen (SDGs). Met meer dan 12.000 ondertekenaars in meer dan 170 landen, is het 's werelds grootste vrijwillige maatschappelijk verantwoord initiatief. Het initiatief is zowel lokaal als globaal, privaat en publiek (overheden, bedrijven, …)

Mondial Gifts heeft bewust gekozen om deel uit te maken van de United Nations Global Compact.

Wij engageren ons deze beginsels ook toe te passen in onze strategie, bedrijfscultuur en dagelijkse activiteiten. Wij kijken er streng op toe dat de mensenrechten gerespecteerd worden bij onze leveranciers. Er worden systematische controles uitgevoerd op de werkomstandigheden en kinderarbeid. Wij streven er ook naar om het logistieke proces zo kort mogelijk te houden, transporten te groeperen en zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen.