EPPA certificeert Mondial Gifts voor MVO
EPPA certificeert Mondial Gifts voor MVO  - mondialwhite

 

 

 

 

 

EPPA certificeert Mondial Gifts voor MVO  - shutterstock_284126705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EPPA certificeert Mondial Gifts voor MVO  - shutterstock_203181607

EPPA certificeert Mondial Gifts voor MVO

Dit komt naast de SEDEX certificatie die Mondial Gifts eerder in 2013 kreeg.

De EPPA – The European Promotional products association -  heeft Mondial Gifts relatiegeschenken in België gecertificeerd  voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen ( MVO) . Dit komt naast de SEDEX certificatie  ( S000000048641) die Mondial Gifts in 2013 kreeg.

Mondial Gifts is ervan overtuigd dat men niet alleen aan de verwachtingen van hun klanten en consumenten moeten voldoen, maar dat ze deze verwachtingen moeten overstijgen.

Daarom heeft Mondial Gifts richtlijnen geadopteerd die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van hun producten en bedrijfsprocessen waarborgen en hebben ze zich gecommitteerd de rechten van individuen en milieu te respecteren. Mondial Gifts heeft zich als doel gesteld alle (lokale) wet- en regelgeving na te leven en uitsluitend zaken te doen op een ethisch verantwoorde en professionele manier.

Wet & regelgeving
Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, met name ten aanzien van productveiligheid en milieu. Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert voor producten en bedrijfsprocessen.

Geen kinderarbeid
Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers tolereren geen kinderarbeid. Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.

Geen dwangarbeid
Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere vorm van fysieke en/of mentale straffen.

Werkplaats omstandigheden
Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers zullen zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Vrijheid van vereniging 
Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers hun vrijheid collectief te onderhandelen.

Geen exploitatie en/of intimidatie
Onder geen beding tolereren Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, enige vorm van discriminatie en/of intimidatie.

Discriminatie
Mondial Gifts zal niet discrimineren op basis van leeftijd, ras, geloof, huidskleur, geslacht, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap, burgerlijke staat of sociaal-economische status. 

Werkuren
Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.

Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.

De EPPA gedragscode maakt integraal onderdeel uit van onze dagelijkse bedrijfsprocessen en Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers zullen al het noodzakelijke inrichten om deze beleidsdoelstellingen te behalen.

Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers zullen enkel zaken doen met partners die gelijkgestemd zijn en ons keurmerk voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren. Alle partners, dienen te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en zullen Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers op de hoogte brengen van onze gedragscode.

Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers verwachten van hun zakenpartners dat zij hun bedrijfsprocessen dermate inrichten, dat Mondial Gifts en al haar medewerksters en medewerkers ons beleid kunnen naleven.