Mondial Gifts behaalt weer zilver voor haar maatschappelijk engagement
Mondial Gifts behaalt weer zilver voor haar maatschappelijk engagement. - mondialwhite

Mondial Gifts behaalt weer zilver voor haar maatschappelijk engagement.

Met een Corporate Social Responsibility van “Silver Recognition Level” in 2018, behoort Mondial Gifts tot de top van de 35.000 bedrijven die elk jaar worden beoordeeld door EcoVadis.


 

Wat is EcoVadis?

Grote bedrijven schenken terecht heel wat aandacht aan milieu- en sociale risico’s, meer bepaald deze die verband houden met de toeleveringsketen. EcoVadis is een onafhankelijk en objectief evaluatieplatform dat tot doel heeft de milieu- en maatschappelijke prestaties van bedrijven te verbeteren.

In haar analyse houdt EcoVadis rekening met het specifieke karakter van elke sector. Bij elke evaluatie worden acties voorgesteld die men moet uitvoeren om de behaalde score te verbeteren. Ecovadis evalueert jaarlijks de maatschappelijke prestaties qua maatschappelijk verantwoord ondernemen in 150 sectoren en 120 landen.


Ecovadis stimuleert eco-innovaties

EcoVadis beoogt de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal gebied door de invloed te gebruiken op de globale productieketens. De betrouwbare evaluaties en gemakkelijk te gebruiken evaluatietools laten bedrijven toe de risico's te beheersen en eco-innovaties aan te moedigen in hun wereldwijde productieketens.

De EcoVadis-oplossing is al door grote mondiale multinationals gekozen om hun wereldwijde leveranciersbasis te evalueren in meer dan 95 landen.

Niveau “Silver” voor Mondial Gifts 


De EcoVadis-methodologie berust op 4 thema’s:

  1. milieu
  2. eerlijke arbeidspraktijken
  3. ethiek/eerlijke zakelijke praktijken
  4. toeleveringsketen.

    EcoVadis kwalificeerde het MVO-engagement van Mondial Gifts als “silver”. Voortaan behoort Mondial Gifts tot de top van de 31.000 bedrijven die door Ecovadis werden geëvalueerd.


Betere resultaten voor de 4 onderzochte domeinen


In vergelijking met de scores die Mondial Gifts in 2017 behaalde, getuigen die van 2018 van een opmerkelijke evolutie en van een reële wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen..