business gifts, een erg goede keuze
business gifts, een erg goede keuze - mondialwhite

business gifts, een erg goede keuze

Business gifts  leveren u vele voordelen op . Het is bewezen dat de effectiviteit  van relatiegeschenken  en business gifts zeer hoog is.
 
Waarom relatiegeschenken zo effectief zijn

De meeste  mensen ontvangen graag  Promo gifts  , de geschenken worden dan ook veelvuldig gebruikt, zowel op de korte als lange termijn:

 83% krijgt  graag  promotieartikelen
 48% zou  best wel vaker  promotieartikelen  willen ontvangen
 58%  heeft de gift 1 tot 5 jaar in bezit
 66% van de ontvangers  herinnert het merk van wie ze de  promotieartikelen kregen
 79% van  de ondervraagde personen geeft aan dat de kans groot is  dat ze zaken zullen doen met  dat bedrijf
 90% zegt dat ze  het promotieartikel  langer dan een jaar in gebruik heeft
 85% vindt dat  promotieartikelen het merkimago  verbeteren
 
Business gifts: de voordelen op lange termijn

Relatiegeschenken hebben niet alleen veel  pluspunten  op de korte termijn, de  pluspunten  zijn ook van lange duur . Terwijl men bij offline en online reclame  als televisie, print en online advertenties veel  geld uitgeeft  voor effect  op korte termijn,  verwerft  men bij  business gifts  ook voordelen op lange termijn.

2FPCO heeft een onderzoek gehouden waaruit naar voren komt dat  de mensen na het ontvangen van   promotieartikelen een veel beter beeld hebben van  het bedrijf in kwestie.  Meer dan 50% van de ondervraagde (61%) zei ook dat ze  geïnspireerd  werden om de producten van  het merk te bekijken na het  krijgen van een  promotieartikel .  Business gifts  hebben dus een sterk effect  op het aantrekken van  prospects.
 Op zoek naar promotie artikelen ?  Denkt u dan eens aan schrijfwaren, dit zijn nog steeds de meest   voorkomende  relatiegeschenken  en dus een zeer goede keuze.
 
Het succes van  premiums

De reden waarom  business gifts  en promo gifts  zo goed werken, is omdat dezelfde mensen het geschenk keer op keer  zien en dat er ook  andere potentiële klanten mee in contact komen . Bovendien heeft 90% van 2.000 respondenten bevestigd dat ze  relatiegeschenken hebben .
 50% van de  ontvangers  kon zich het merk of  de firma waarvan ze het geschenk  kregen herinneren.  Deze brand recall daalt als je het gaat vergelijken met 28%  als je kijkt naar televisie  reclames en tot zelfs 38% voor radio  reclames.  Wilt u een hogere merkherkenning genereren bij personen uit uw doelgroep? Dan zijn  business gifts  dus  een erg goede keuze .